Vitis vinifera cDNA

Vitis vinifera cDNAs mapped on the grape genome using Est2Genome